İskele, Mehmetçik ve Dipkarpaz Belediye Başkanları 1 Eylül’de Yeniboğaziçi’nde Açılacak Yakın Doğu Koleji Yetkililerini Kabul Etti…
Eklenme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 16:55
Son Güncelleme Tarihi:22 Temmuz 2020, 10:37


Modern eğitim ve altyapısı ile 1 Eylül 2020’de Yeniboğaziçi-Mağusa’da eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu ve Koleji yetkilileri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’u ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete katılan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Sadıkoğlu, Sarıçizmeli ile Coşkun’a, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin vizyon-misyonu hakkında bilgiler aktardı.

Doç. Dr. Tüzünkan: “Öğrencilerin ve Velilerinin Gurur Duyacağı, Aidiyet Duygusu Yüksek Bir Okul Ortamı Yaratıyoruz...”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, verdiği eğitim ve sunduğu olanaklarla adanın ilk özel okulu olma sorumluluğu ile 42 yıllık eğitim tecrübesini, son eğitim teknolojilerinin yer aldığı lobratuvarlarla sosyal ve güvenli bir kampüsle Gazimağusa ve bölgesi öğrencileri ile buluşturmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Yeniboğaziçi’nde yer alan Yakın Doğu Koleji’nin inşasının tamamlanma aşamasına geldiğini dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, “ Yakın Doğu olarak öğrencilerimizi dünya stantardlarındaki eğitim olanaklarıyla, en üst akademik başarıya ulaştırmak, sosyal farkındalık ve toplum bilinciyle, eğitimden yaşam boyu kopmayan bireyler olarak yetiştiriyoruz. 42 yıldır bu duygu ve düşüncelerle eğitim veren Yakın Doğu bu ilke ve hedeflerle Gazimağusa’daki öğrencilerimizi de aynı anlayış ve ilkelerle eğitim vermeye devam edecek. Eğitim tecrübemizi Gazimağusalı ve bölgesindeki gençlerin de gelecek hayallerini gerçekleştirmek için ayağına götürmekten hem gurur hem de mululuk duyuyoruz. Hızla değişen toplumda onları öğrenmeye özendirip, potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri ve bağımsız yaşam boyu öğrenciler olmalarını sağlayacağız. Bölge insanının çocukları için çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ilkelerini benimseyen eğitim modelleri ile eşit eğitim hakkı sunarak geleceğin eğitim ortamını sunacacağız” dedi.

Öğrencilerin ve velilerinin gurur duyacağı ve aidiyet duygusu yüksek bir okul ortamı yaratmanın temel ilkelerinden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Tüzünkan, öğrencilerin gelecek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak ortam ve demokratik süreçler yaratarak her türlü eğitim öğretim süreçlerini veli iletişimi içersinde en iyi şekilde yürütmenin eğitim anlayışlarının odağında olduğuna vurgu yaptı.

Asım İdris: “Uluslarası Eğitim Müferadı ile Kendi Hikayelerini Yazan Gençler Yetiştireceğiz...”
Bölge çocuklarının ayağına Yakın Doğu’lu olmanın ayrıcalığını götürmenin sevinci içerisinde olduklarını belirten Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de, her bir öğrenciyi en iyi eğitimle donatarak kendi hikayelerini yazan gençler olarak yetişrireceklerini söyledi.

Bilgiyi üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştirmeyi sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen İdris, “Çift dilli eğitimle Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uyguladığımız eğitimlerde Almanca ve Fransızca da ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunuluyor. Cambridge International School olma özelliği taşıyan okulumuzda IGCSE ve GCE sınavlarına hazırlıkları, öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları ve hızlandırılmış kurslar düzenleyeceğiz. Fen öğrencisinin sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki yeteneklerini de ortaya koyabileceği, sözel öğrencisinin de fen derslerinden seçim yaparak ileridei kariyeri için geniç bir yelpaze oluşturan eğitim sistemi ile öğrencilerimizn tümüm gerek akademik gerekse sosyal gelişimlerini üst düzeye taşıyacağız” diye konuştu.

Ertan Aligüllü: “Çocuklar Erken Yaşta Yabancı Dil, Farklı Metodlar Uygulanan Teknoloji Odaklı Eğitim ile Buluşacak...”
Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise, öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanan ve teknoloji odaklı eğitim müfredatları ile yabancı dil eğitimi, sosyal eğitim, akademik eğitim, sanat-spor eğitimi ve entellektüel birikim kazanımları sağlayan yenilikçi bir eğitim sistemi uygulacaklarını anlattı.

1 Eylül 2020 tarihinde yeni çocuklarını kucaklayacak olmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Aligüllü, uygulanacak eğitim çalışmalarından bahsetti. Aligüllü, “Sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni bir de ana dili İngilizce olan bir anaokulu öğretmeni ile dersler eş zamanlı Türkçe ve İngilizce işlenecek. Cambridge onaylı müfredatımızla, akademik eğitim yanında sanat ve bilim atölyesi, Eline Snel metodu olan Mindfulness, değerler eğitimi, robotik kodlama, ikinci yabancı dil Fransızca yanında sosyal ve sportif faaliyetler ile harmanlanmış bir program sunuyoruz” dedi.

Çift dilli ve öğrenci merkezli eğitim modeli ile öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimi ve dil öğrenme becerisini alıştıracaklarını anlatan Aligüllü, anaokuldan lise son sınıfa kadar, çeşitli materyallerle desteklenen ve STEAM kitleri, uygulamalı projeler ve dijital içeriklerle zenginleştirilmiş bilim atölyesi, robotik kodlama, değerler eğitimi, mindfulness, Cambridge Üniversitesi işbirliği ile uygulanan çift dilli eğitim müfredatı ile öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazır olan bireyler olarak yetiştireceklerinden söz etti.


Hasan Sadıkoğlu: “Yakın Doğu Koleji Hem Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlayacak Hem de Kentin, Bölgenin ve Ülkenin Eğitim Seviyesini Yükseltecek...”
Ülkemizin önemli eğitim kuruluşlarından biri olan Yakın Doğu Kolejinin yılların tecrübesiyle Gazimağusa bölgesinde eğitim çıtasını yükselteceğini ve eğitimde fırsat eşiliği yaratacağını ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bölgeye yapılan yatırımın toplumun tüm bireylerinin yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma olanaklarına sahip olma imkanı sağladığını belirtti.

Bölgenin ihtiyaç duyduğu modern, çağın koşullarına cevap verebilen altyapısı ile uluslarası eğitim müfredatına sahip okul ihtiyacının giderildiğini söyleyen Sadıkoğlu, “Okul Öncesinden lise son sınıfa kadar tüm grupların yer alacağı Yakın Doğu Koleji ile kentimize istihdam ve sosyo-kültürel açıdan çok ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin ve ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli olan eğitim unsurları en iyi koşullarda gelecek nesillere aktarılacak. Bu anlamda Yakın Doğu Koleji’nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Cemil Sarıçizmeli: Yakın Doğu Koleji Yüksek Standartlardaki Hizmet Kalitesiyle Öğrencilerine, Çalışanlarına ve Topluma Değer Katıyor...
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, kolej ve özel okullar noktasında önemli prestijli bir okul olan Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sarıçizmeli: “Okul Öncesinden liseye kadar her kademedeki bireye kaliteli eğitim veren Yakın Doğu Koleji’nin bu eğitim modelini Gazimağusa ve böglesi çocuklarına da sağlamak için her türlü fiziksel alt yapıyı ve teknolojik olanakları sunan kampüs inşa etmesi bölgemiz adına önemli gelişmedir. Öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik gelişimini izleyip seçenekler sunan yabancı dil eğitimine önem veren, güvenilir, yenilikçi bir eğitim öğretim modeli sunan bir okulda eğitilecek çocuklarımız sadece bölgemize değil, ülkemize hizmet edecek bilgi ve beceriye sahip olacak. Bu bağlamda bölgemize canlılık ve kalite getirecek olan yatırımı destekliyor, işbirliğine her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Suphi Coşkun: “Yerel Sermaye ve Yerli Yatırımın Önemi bir Kez Daha Ortaya Kondu...”
Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise, eğitim kalitesi, akademik, sportif ve sosyal başarıları ile bir marka değeri olan Yakın Doğu Koleji’nin bölgenin prestijini artıracağını söyledi.

Coşkun “Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencilerinin yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan etkinliklerle hem akademik hem de hayata hazırlayan bir okul olan Yakın Doğu Koleji’nin marka değerini bölgemize taşıması, bölgemize kalite ve istihdam getirecek olması bakımından mutluluk verici. Toplumun gereksinimlerine yerel sermaye ile daha kısa sürede ve daha ekonomik olarak yanıt verebilmek, talepleri süratle karşılayabilmek bakımından Yakın Doğu Koleji’nin bölgemize yapmış olduğu yatırım, yerli yatırımın öneminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle, sosyal açıdan güçlü bir toplum yaratmaya yardımcı olan eğitim alanına yapılan bu yatırım, gelecek nesillerin eğitilmiş insanlardan oluşan üretim gücüyle de ekonomik açıdan kuvvetli bir ülke oluşturulmasına büyük destek olacak” ifadelerini kullandı.